Idź do treści

Menu główne:

nowrotek zdzisław


STELA, zwiastun ksiazki

ZWIASTUN / K s i ą ż k a - w - p r z y g o to w a n iu

Tytuł:

S T E L A
słownik gwarowy czechowicki
i rozmowy o tożsamości

500 stron, 100 fotografii

Autor: Zdzisław Nowrotek


Kim jesteś i kim nie jesteś w znaczeniu regionalnym, gdy mieszkasz w Czechowicach-Dziedzicach, Zabrzegu, Ligocie, Zarzeczu, Bestwinie, Goczałkowicach, Jasienicy, Bystrej? Jakim językiem mówisz, jakim posługiwali się Twoi przodkowie? Dla wielu nie jest to już ważne. Inni nadal mocno zakorzenieni są w w miejscu, gdzie żyją. Ile jest Śląska w Pszczyńskiem? Ila Małopolski za Białką? Czy za Bielskiem mieszkają górale? Skąd przybyli Twoi przodkowie? Czy mamy coś wspólnego z Czechami, Niemcami, Austriakami? Co jest faktem, a co stereotypem? Co prawdą, a co mitem? - Wszystkiego dowiesz się z tej 500-stronicowej książki. Autor odpowiada na te pytania nie tylko swoim głosem, a ustami wielu osób, ludzi zwykłych i badaczy, naukowców, żyjących dziś oraz kiedyś. Książka zawiera Słownik gwary cieszyńskiej w odmianie północno-wschodniej, używanej w okolicach Czechowic-Dziedzic, lecz nie tylko. Są tu materiały związane z dziedzictwem (herbowizną) naszej małej ojczyzny i tożsamością jej mieszkańców. Publikacja, poruszając tematykę tożsamości, nie promuje żadnej ideologii.
Praca stara się dokumentować gwałtownie zanikającą gwarę czechowickiego obszaru. Słownik ma strukturę dwustronną, ale także zawiera komponent frazeologiczny oraz etymologiczny, co w jednym słowniku bywa rzadkością. Informacje w słowniku z zakresu etymologii, pochodzenia słów gwarowych są tu w skali dotąd niespotykanej w publikacjach tego typu w naszym regionie. Miejscowa mowa jest także ukazana na tle ogólnej gwary cieszyńskiej oraz dialektu śląskiego, dodatkowo zostało tu zawartych wiele informacji etnograficznych i etnologicznych, mało znanych ciekawostek w formie artykułów, felietonów itp., a także fotografie zabytków, które stanowią materialną spuściznę i cząstkę lokalnej tożsamości. Wiedza tu zawarta oparta została na wielu udokumentowanych źródłach, bogatej bibliografii, zawiera 400 przypisów itp.
Część słownikowa posiada opiekuna naukowego Kamila Czaińskiego, językoznawcy z Instytutu Slawistyki PAN.


KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ SŁOWNIK

kontakt z autorem: nowrotek@interia.pl


Książka znajduje się na etapie korekty. Niniejsza wersja jest jej zwiastunem. Planowany druk książki, wrzesień 2024


profil | STELA, zwiastun ksiazki | książki wydane | zabytki architektury | slownik gwarowy | kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego